/
hazırlanıyor...
KENDİNİ
KEŞFET!
AI destekli yeni nesil düşünme becerileri testleri.
Nasıl düşündüğünü fark et.
Kendini keşfet!
Sağlıklı düşün!

AI destekli yeni nesil düşünme becerileri testler

OYNA - EĞLEN - ÖĞREN

Oyunlaştırma

 • Grup oyunları ve düellolar
 • Liderlik tablosu
 • Farklı kategorilerde yüzlerce soru
 • Coin, joker ve rozet özellikleri

Eğitim

 • Blog bölümü
 • Sorulara ilişkin açıklamalar
 • Farkındalık

Ölçüm

 • Kişisel ölçüm ve detaylı raporlama
 • Grup ölçümü ve detaylı raporlama

Vizyon

 • Senaryolaştırılmış testler
 • İşe alım testleri
 • Özel testler ve çocuklara özel seriler

Ödüller, Destekler ve Sertifikalar

Teknofest 2022 Finalisti

Eğitim Teknolojileri Kategorisi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Hazırlık aşamasında

Pedagojik Ürün Sertifikası

Başvuru aşamasında
KENDİNİ
KEŞFET!
will be available soon
EXPLORE
YOURSELF!
Next generation thinking tests based on AI.
Get the knack of thinking skills.
Explore yourself.
Think better!

AI-assisted next-generation thinking skills tests

PLAY - ENJOY - LEARN

Gamification

 • Group games and duello
 • Leaderboard
 • Hundreds of questions in various categories
 • Earn coin, badge and joker features

Education

 • Blogs
 • Question keys
 • Awareness

Assessment

 • Self assessment and detailed reporting
 • Group measurement and detailed reporting

Vision

 • Scripted tests
 • Recruitment tests
 • Special tests and scenarios for kids

Awards, Supports and Certifications

Teknofest 2022 Finalists

Educational Technologies Category

1507 - TUBITAK SME R&D Start-up Support Programme

At the application stage

Pedagogical Product Certificate

Under review
EXPLORE
YOURSELF!